Komitet festynów i zabaw

W związku z tym, że parafia ma bogatą tradycję organizowania zabaw powołuje do istnienia komitet, którego zadaniem będzie organizacja wszelkiego rodzaju zabaw i festynów w parafii. Przewodniczącą komitetu mianuję panią Sylwię Murray. tel. 07759463606.

Każda impreza parafialna to okazja do pogłębienia więzi pomiędzy parafianami. Idea, która nam przyświeca to , abyśmy przez wspólna zabawę i pracę i modlitwę tworzyli wspólnotę ludzi wierzących.

Dochód z imprez parafialnych nie jest priorytetem dla księdza proboszcza i komitetu . Zakładamy, że wystarczy jeśli przychód pokryje koszta imprez. Nie nastawiamy się na zyski, ale na integrację parafian.

Każdy może się w dowolnej chwili włączyć w pracę zespołową naszego komitetu, bo każdy jest mile widziany. Zapraszamy.

Comments are closed.