DOMOWY RÓŻANIEC

Różaniec Domowy w Godalming– zachęcam do modlitwy różańcowej w rodzinach w każdą środę w waszych domach o 20.00.  Adres dostępny u pani Marianny tel. 07796263217.                   

W Horsham odpowiedzialną za Różaniec domowy jest zelatorka Sylwia Kordalska tel. 07397268962

Istotą tego rożańca jest to, że każdej środy przyjmuje nas inna rodzina , lub osoba w domu której, zbieramy się i odmawiamy – rozważamy wspólnie Różaniec. Raz w miesiącu skaładamy intencje w zaklejonych kopertach zelatorce, które są przekazywane kapłanowi w intencji których sprawowana będzie Msza Św. w I środę miesiaca o 19.30 dla członków   z Parafii   z Godalming i Horsham .

Comments are closed.