OGŁOSZENIA

BIULETYN-MILFORD 35-2020

Od  8 sierpnia 2020 w Anglii obowiązuje konieczność używania maseczek w miejscah  kultu. Proszę o zabranie ich ze sobą przestrzeganie tego przepisu podczas sprawowanej liturgii w naszym kościele.

Kochani  Parafianie, decyzja Episkopatu Anglii i Walii od 4 lipca zostają otwarte kościoły na sprawowanie liturgii Mszy świętej. Msza święta jest czasem spotkania z żywym Bogiem, który do nas przychodzi, przemawia i jednoczy ze Sobą. Dzięki niej jesteśmy żywym Kościołem. Po długim czasie izolacji konieczne jest, abyśmy byli razem w świątyni. Chociaż otwarcie kościołów jest stopniowe i obwarowane pewnymi ograniczeniami to mam nadzieję, że będą one jak najszybciej usuwane. Zasady, na jakich otwierane są kościoły mają na celu bezpieczeństwo. Zostały one podane przez biskupów angielskich i zaadaptowane przez proboszczów poszczególnych parafii. Będziemy starali się do nich dostosować. Nie dysponujemy własnym kościołem, ale korzystamy z kościołów angielskich. Dlatego w naszych decyzjach nie jesteśmy w pełni samodzielni. Aktualnie nie została zniesiona jeszcze dyspensa od udziału w Mszach świętych w niedziele i święta obowiązujące. Oznacza to, że osoby, które nie wezmą udziału we Mszy świętej ze względów zdrowotnych, uzasadnionej obawy o zdrowie własne lub innych osób lub z powodu limitu osób w kościołach nie popełniają grzechu ciężkiego. Powinny one uczestniczyć w transmisji Mszy świętej na żywo i znaleźć czas na modlitwę. Otwarcie kościołów jest uzależnione od obecności wolontariuszy. Dlatego bardzo Was proszę, abyście zgłaszali się do tej posługi.  Na każdej Mszy świętej powinno być minimum dwóch wolontariuszy. Potrzebujemy zorganizować dyżury na kilka tygodni do przodu. Wolontariusze będą proszeni, aby przyjść do kościoła wcześniej, czyli pół godziny przed Mszą. Stoją oni przy wejściu, informują odnośnie zajmowania miejsc, podają żel do dezynfekcji, a po nabożeństwie wycierają ławki płynem w sprayu. Wszystkie nasze kościoły są już gotowe do sprawowania liturgii.

Porządek Mszy świętych jest nieco inny. W niedziele w Milford o g.8.15 o 18.00 oraz w sobotę wieczorem /z liturgią niedzielną/ o g.18.00 zamiast Mszy w Sutton Park która jest zawieszona. W Horsham w niedziele o g.13.15.

Spowiedź święta jest możliwa tak, jak do tej pory po uprzednim umówieniu się z księdzem. Ponadto spowiedź będzie w soboty i niedziele przed każdą Mszą świętą.
Zasady udziału w Mszach świętych:

– Liczba osób, które mogą wejść do kościoła została ustalona przez angielskich proboszczów i wynosi zwykle około 30. Może być czasem wiecej osób, jeżeli jest zachowana odległość 2m i kościół jest odpowiednio duży. Zajmujemy oznakowane ławki/co trzecia/. W przypadku rodziny można zając jedną ławkę razem.

PROSZĘ O ZAREZERWOWANIE UDZIAŁU WE MSZY ŚW. TELEFONICZNIE SMS lub przez E-mail. Pierwszeństwo udziału w Mszach świętych ze zrozumiałych względów mają wolontariusze oraz osoby, które zamówiły intencje.
– Przy wejściu do kościoła będą stać wolontariusze, którzy pomogą we wszystkim.
– Wchodząc do kościoła należy zdezynfekować dłonie dostępnym tam żelem.
– Posiadanie masek zakrywających usta i nos nie jest obowiązkowe.
– Zajmujemy miejsca w kościele tak, aby zachować dystans 2 metry do innych osób. Osoby mieszkające razem nie muszą zachowywać dystansu do siebie.
– W niektórych kościołach obowiązuje jednokierunkowy ruch (wejście i wyjście jest oddzielne).
– Nie ma na razie śpiewu w czasie Mszy.
– W prezbiterium przebywa tylko ksiądz.
– Podchodzenie do Komunii świętej będzie jednokierunkowe. Komunia święta będzie podawana na dłoń (szczegółową informację o sposobie przyjmowania Komunii podam w osobnej wiadomości). W czasie udzielania Komunii poszczególnym osobom nie będzie dialogu pomiędzy nimi a księdzem („Ciało Chrystusa”, „Amen”). Dialog ten będzie miał miejsce przed udzielaniem Komunii i będzie odmówiony wspólnie.
– Osoby znajdujące się w grupie ryzyka lub chore proszone są o pozostanie w domach.
W obecnym czasie ze względu na podane zasady potrzebne będzie skupienie na tym, co najważniejsze oraz cierpliwość i zrozumienie. Pamiętajmy, że jest to okres przejściowy i miejmy nadzieję, że zakończy się jak najszybciej. Niech nasza wiara prowadzi nas na spotkanie z Bogiem w Eucharystii.

Comments are closed.