CHRZEST

Chrzest
Sakrament chrztu świętego
Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów “Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” Mt 28, 19
CO TO JEST CHRZEST?
Powrót do góry strony Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego. Kto bowiem nie przyjmie sakramentu chrztu, nie może uzyskać zbawienia według słów Pana Jezusa: “Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5).
JAKIE WYBRAĆ IMIĘ DLA DZIECKA?
Warto dłużej zastanowić się nad wyborem imienia dla dziecka. Decyzja należy do rodziców i należy wziąć pod uwagę również dobro dziecka, by gdy stanie się dorosłe nie zastanawiało się dlaczego rodzice dali mu takie imię, a nie inne. Wybierając imię dla dziecka wybieramy mu również patrona, dlatego warto wybrać imię chrześcijańskie.
JAKIE SĄ FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z CHRZTEM DZIECKA?
Rodzice (osobiście, jedno z nich) zgłaszają do ks. proboszcza wyrażając chęć ochrzczenia dziecka co najmniej na tydzień przed datą udzielania chrztu. Okazują :dokument-metrykę urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (Birth certificate)
podają dane personalne rodziców chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania).
przed chrztem rodzice chrzestni (z poza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.
JAKIE WARUNKI MUSZĄ SPEŁNIAĆ RODZICE CHRZESTNI?
ukończony 16 rok życia
przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
bez przeszkód przystępują do sakramentów św.
jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie
w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę
CO TRZEBA POSIADAĆ ZE SOBĄ W DNIU CHRZTU ŚWIĘTEGO?
świeca chrzcielna
biała szatka
KIEDY?
Chrztu udzielamy w każdą sobotę miesiąca za wyjątkiem pierwszej soboty miesiąca o 12.00 w kościele w Milford.

Comments are closed.