HISTORIA parafii

Początki Polskiej Parafii w Milford sięgają 1949 roku. Zarządzeniem władz brytyjskich w 1946 roku został utworzony na terenie obecnego Witley obóz pod nazwą- Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia KPPR. Obóz składał się z trzech pod-obozów a mianowicie: Alonquin Camp, Jasper Camp i Laurentide Camp. Obóz Alonquin zajmowała administracja wszystkich trzech pod-obozów. Obóz Jasper to kwatery dla urzędników a obóz Laurentide posiadał biura pod angielską nazwą Record Office i Pay Office. W czasie działań wojennych cały obóz zajmowała armia kanadyjska. W czerwcu 1947 roku, administrację tego potężnego kompleksu objęła Artyleria Dywizyjna Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej pod nazwą 501 Basic Unit PRC.

W odległości około dwóch mil od obozu w Witley, znajdował się obóz rodzin wojskowych pod nazwą Tweedsmir Camp, Thursley. Do roku 1949 funkcję kapelana wojskowego na terenie obozu pełnił ks. Gajada, który wyemigrował do Kanady. Na jego miejsce został mianowany ks.Józef Bystry, który przybył do Wielkiej Brytanii z  Francji w 1950 roku, gdzie współpracował  jako ksiądz z członkami ruchu oporu tzw. “Maquis”, za co został odznaczony francuskim odznaczeniem Croix de Guerre. Zorganizowano komitet, którego celem miała być organizacja miejsca dla ks. Bystrego w celu stworzenia parafii. Organizacja tego napotykała wiele problemów gdyż wciąż zmniejszała się liczba mieszkańców obozu.

Przez pierwsze miesiące nabożeństwa w języku polskim odbywały się  w kaplicy obozowej na terenie Witley oraz w kaplicy obozu Tweedsmuir. Po likwidacji obozu kaplicy w Witley 12.07.1950  tylko w obozie Tweedsmuir. Lokwidacja obozu Tweedsmuir następowała  powoli w latach 1955-1956. Rodziny otrzymywały mieszkania  w pobliskich miejscowościach jak Elstead, Thursley, Chiddingfold. Na terenie obozu powstał komitet rodzicielski w celu założenia Polskiej Szkoły Sobotniej.

Po likwidacji obozów Ks. Józef Bystry zwrócił się z prośbą do parafii angielskiej  o udostępnienie kościoła św. Edmunda w celu sprawowania nabożeństw dla Polaków w Godalming. I tak po uzyskaniu pozwolenia Polacy mogli się spotykać na sprawowaniu liturgii w ojczystym języku. Polacy korzystali z tego miejsca 26 lat. Równocześnie K. Józef Bystry odprawiał nabożeństwa dla Polaków w Guildford korzystając z sali przy kościele.

Od roku 1968 zostają  objęci duszpasterską opieką także mieszkańcy Horsham i okolic gdzie zostały odprawiane nabożeństwa w języku polskim.

Po chorobie księdza Józefa Bystrego, która rozpoczęła się w 1973 roku i trwała 3 lata, pierwszy duszpasterz i założyciel parafii odszedł i było to 26.08.1976 roku. Po śmierci ks. Józefa Bystrego, delegacja parafii zwróciła się do Księdza Rektora Polskiej Misji Katolickiej prałata Zielińskiego z prośbą o przysłanie proboszcza. Następcą ks. Józefa Bystrego został ks. Tadeusz Grzesik, który rozpoczął posługę 16.10.1976 roku.

Ks. Grzesik początkowo mieszkał u państwa Słysz w Gulidford  a później u sióstr zakonnych w Godalming do września 1982 roku. Ks. Grzesik poszerza teren obejmując opieką duszpasterską także mieszkańców Aldershot, Farnham i pobliskie miejscowości. W 1980 roku został odprawiona pierwsza Msza Polska w Aldershot w nieistniejącym już dziś kościele Jezusa Chrystusa Zbawiciela/St.Saviour’s/ na Church Lane. Na Mszę przyszło 42 osoby. Na tej Mszy św. był obecny późniejszy fundator domu parafialnego “Ave Maria”, pan Edward Cios. Pan Edward wspierał ks. proboszcza gdy stracił mieszkanie po wypowiedzeniu sióstr z Godalming. Później po otrzymaniu darowizny od pana Ciosa i zebraniu pozostałych funduszy od parafian postanowiono kupić dom parafialny. Życzeniem chorego już wówczas pana Ciosa było zorganizowanie mieszkania dla księdza proboszcza. I tak się też stało w 1983 roku, dzisiaj ten domu służy i nie tylko księdzu ale naszym parafianom gdzie regularnie się spotykają w Milford . Dom został poświęcony 24 czerwca 1984 roku. Odtąd Msze święte zostały przeniesione z Godalming do kościoła św. Józefa w Milford. Ks. Grzesik odprawiał w tym czasie także Msze św. w kościele S. Jana w Horsham oraz u sióstr zakonnych Mount Avernie, Harvey Road w Guildford oraz w Plaistow. Ks.Grzesik widział potrzebę objęcia troską duszpasterską rozrzuconych po rozległym terenie Polaków i stworzył w parafii Sekcję Charytatywną, która odwiedzała chorych i samotnych. Zostaje stworzony Żywy Różaniec i zostają wydawane pierwsze biuletyny parafialne. W domu Ave Maria zostaje umieszczony krzyż z kaplicy obozowej z Thursley, który otrzymał po śmierci ks. Józefa Bystrego. 1 września ks. Tadeusz Grzesik wyjechał na studia do Polski i jego miejsce zajmuje ks. Krzysztof Kozakiewicz. Ks. Kozakiewicz w domu Ave Maria postarał się o zbudowanie ołtarza, aby tam sprawować Msze św. w dni powszednie o g.9.00. Odprawiano też w tym miejscu Gorzkie Żale, rozpoczyna zbiórkę pieniędzy  na zakup małego autobusu w celu przywożenia starszych parafian i jego plan sfinalizował Ks. Stanisław Cymbalista i organizuje kawiarenkę, która funkcjonuje obecnie. Ks. Kozakiewicz już w lipcu 1985 roku wyjechał do Polski i parafia pozostała bez pasterza. Opiekę tymczasową nad parafią objął ksiądz Leszek Wiśniewski z Brighton. Następny proboszcz ks. Stanisław Cymbalista objął parafię dopiero  w październiku 1986 roku.

Od 1990 roku parafię obejmuje ks. Edward Stachurski do roku 1996 zaś jego następcą zostaje ks. Jan Góra sprawujący urząd do 2004 roku. Kolejnym pasterzami parafii w Milford zostają mianowani Ks. Mirosław Sławicki  w 2004 roku do 2016 roku, po  nim ks. Paweł Stebel od 2016 do 2019  i obecnie tę posługę sprawuje ks. Wiesław Duracz od 1 września 2019 roku.

Comments are closed.