DUSZPASTERZE

KSIĘŻA  PROBOSZCZOWIE    PARAFII    MILFORD

1949-1976  Ks. Józef Bystry /założyciel parafii/

1976-1984  Ks. Tadeusz Grzesik

1984-1985  Ks. Krzysztof Kozakiewicz

1985-1986  Ks. Leszek Wiśniewski /posługiwał z Brighton/

1986-1990  Ks. Stanisław Cymbalista

1990-1996  Ks. Edward Stachurski

1996-2004  Ks. Jan Góra

2004-2016  Ks. Mirosław Sławicki

2016-2019  Ks. Paweł Stebel

2019-2020  Ks. Wiesław Duracz

2020-…  Ks. Tomasz Kocjan

Comments are closed.